Waar is het geld voor nodig?

Zoals u zult begrijpen zullen er heel veel aanpassingen nodig zijn, zodat Chiel weer thuis bij zijn ouders en broer kan gaan wonen. Helaas zal dit niet in hun eigen huis kunnen zodat ze nu met spoed op zoek zijn naar een aangepaste woning. Om echt mobiel te worden, heeft Chiel vervoer nodig. Hoe het precies gaat uitpakken met (een) rolstoel(en), zal blijken naarmate zijn revalidatie vordert. Dat zal ook duidelijkheid geven over de noodzaak en mate van aanpassingen aan het vervoer van de familie.

Hoge kosten zijn te verwachten voor:

  • Verbouwing van het huis, zodat Chiel gelijkvloers over de nodige voorzieningen kan beschikken; 
  • Keuken en badkamer aanpassen (niet alles wordt vergoed door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • Elektrisch maken van bijvoorbeeld bediening van ramen, deuren, verlichting, gordijnen 
  • Verruimen van de doorgang van en naar de tuin
  • Automatische deuropeners op de deuren naar de tuin
  • Tuin toegankelijk maken voor de elektrische rolstoel
  •  Automatische deuropener voor de poortdeur in de tuin
  •  Aanschaf aangepast vervoer
  • Vloerverwarming. Door de dwarslaesie kan Chiel zijn lichaam zelf  de temperatuur niet meer regelen

Gaandeweg  zullen er nog veel meer dingen aangeschaft en aangepast moeten worden waarop nu nog geen zicht is. Wat wel duidelijk is, is dat de kostenposten meer en groter zijn dan de nu beschikbare fondsen. We gaan uit van Chiels mogelijkheden, en niet van zijn beperkingen. Om die mogelijkheden zo groot mogelijk te maken, hebben we uw hulp hard nodig.

Hoe doneren?

Fijn dat je een bijdrage wilt leveren om Chiel mobiel te maken! Wanneer je geld wilt geven, kan dat heel eenvoudig door te klikken op onderstaand betaalverzoek. Het bedrag van 0 euro kun je naar je wensen aanpassen. We zijn dankbaar voor iedere bijdrage.

Klik hier om te doneren!

Misschien wil je geen geld geven, maar beschik je over materialen, of mankracht. Dan komen we daar graag over met je in gesprek. De telefoonnummers van de bestuursleden vind je hier. Of stuur een mailtje naar info@maakchielmobiel.nl

Natuurlijk kun je je bijdrage ook rechtstreeks overboeken op rekeningnummer NL04 INGB 0006379444 t.n.v. Stichting Maak Chiel Mobiel