Beleidsplan

Op 17 juli 2020 werd de Stichting Maak Chiel Mobiel opgericht. Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode juni 2020 – juni 2022. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

Hiertoe heeft het bestuur een stappenplan opgesteld om de doelstelling na te streven:

1. Draagvlak creëren om acties t.b.v. Chiel Postema te kunnen voeren d.m.v.:

 •  het vormen/oprichten van een stichting alsmede een crowdfunding platform
 •  een bankrekening openen om geldstromen te begeleiden

2. Het onder de aandacht brengen van Chiel Postema zijn verhaal en “het waarom” acties nodig zijn, d.m.v.:

 • het creëren van de website ‘Maak Chiel Mobiel’ (www.maakchielmobiel.nl) met de daarbij behorende koppelingen naar social media kanalen (Facebook, Twitter, Instagram)
 • het vervaardigen van reclamemateriaal als flyer, sticker, nieuwsbrief, poster en banner
 • het publiceren van vorderingen en te houden acties op genoemde website, social media
 • zorgen voor informatie over Chiel via mediakanalen en op websites van sponsoren/donateurs.

3. Het houden van acties, in diverse vormen:

 • het starten van een crowdfunding-actie
 • het aanschrijven van fondsen
 • het werven van donateurs d.m.v. een persoonlijke-, telefonische- en digitale benadering
 • het werven van sponsoren d.m.v. een persoonlijke-, telefonische- en digitale benadering
 • het werven van diensten d.m.v. een persoonlijke-, telefonische- en digitale benadering
 • het houden van een veiling
 • het houden van een sponsorloop
 • het plaatsen van collectebussen op tal van locaties in de regio
 • Andere acties die gedurende de looptijd vorm zullen krijgen.

Genoemde acties onder 3. zullen door alle bestuursleden en door hen aangezochte ondersteuners vorm worden gegeven.

Verantwoording

We zullen aan alle sponsoren vragen of zij hun logo op de website ‘Maak Chiel Mobiel’ geplaatst willen hebben. Op genoemde website worden alle donateurs en sponsoren bedankt voor hun bijdrage.

 Wanneer er tijdens acties foto’s worden gemaakt voor publicatiedoeleinden, zal hiervoor toestemming worden gevraagd aan betrokkenen. 

Op de website ‘Maak Chiel Mobiel’ zal elke twee weken het saldo van de verworven gelden worden bijgewerkt en vermeld.

 Binnen 4 maanden na afloop van het kalenderjaar zal er een jaarverslag en een balans van baten en lasten worden gemaakt.

Uiteraard zullen we in de coronatijd tegen diverse problemen oplopen en zal er meer digitaal geregeld moeten worden.

Hoe doneren?

Fijn dat je een bijdrage wilt leveren om Chiel mobiel te maken! Wanneer je geld wilt geven, kan dat heel eenvoudig door te klikken op onderstaand betaalverzoek. Het bedrag van 0 euro kun je naar je wensen aanpassen. We zijn dankbaar voor iedere bijdrage.

Klik hier om te doneren!

Misschien wil je geen geld geven, maar beschik je over materialen, of mankracht. Dan komen we daar graag over met je in gesprek. De telefoonnummers van de bestuursleden vind je hier. Of stuur een mailtje naar info@maakchielmobiel.nl

Natuurlijk kun je je bijdrage ook rechtstreeks overboeken op rekeningnummer NL04 INGB 0006379444 t.n.v. Stichting Maak Chiel Mobiel